Ważne daty

25.04.2018
Zgłoszenia i nadsyłanie abstraktów
4.06.2018
Nadsyłanie artykułów
1.07.2018
Akceptacja artykułów
15.07.2018
Zmniejszona opłata konferencyjna
15.07.2018
Opłata za kolejny artykuł
1.08.2018
Nadsyłanie artykułów w wersji do druku